การเตะลูกตามน้ำและลูกเฉือน

การเล่นฟุตบอลมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ทั้งช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ถือเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เล่นได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ที่ได้ไปเล่นฟุตบอลด้วยกัน

การเตะลูกตามน้ำและลูกเฉือนเป็นการเตะลูกที่มีประโยชน์มาก ถ้าผู้เล่นเตะได้ก็จะทำให้ผู้เล่นมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาอีกสองวิธี และถ้าได้สะสมประสบการณ์มากๆ เราก็จะได้มีเทคนิคต่างๆ เอาไว้ใช้ในการแข่งขันได้ ซึ่งการเตะลูกตามน้ำ เป็นลักษณะการเตะลุกที่กำลังเคลื่อนที่ให้ไปตามทิศทางเดิมที่ลูกไปนั่นเอง มีวิธีการเตะดังนี้

  1. ตาดูลงกลิ้งที่กำลังกลิ้งไปข้างหน้า
  2. จรดเท้าให้ล่วงหน้าลูกเอาไว้
  3. พอลูกกลิ้งมาถึงระดับที่เราจรดเท้าให้เตะลูกทันที
  4. การเหวี่ยงเท้าลักษณะของเท้าและขาจะเหมือนกับลูกหลังเท้าทุกประการ

ส่วนในการเตะลูกเฉือนนี้ จะเป็นลักษณะในการใช้ยิงประตูและยิงลูกโทษ รวมถึงการส่ง มีวิธีเตะ ดังนี้

  1. เข้าทางหลังลูก การจรดเท้าจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการเตะหลังเท้าทุกอย่าง
  2. เตะลูกทางซีกข้างใน เมื่อแบ่งลูกออกเป็นสองส่วนแล้ว เท้าจะไปอีกทางหนึ่งและลูกจะไปอีกทางหนึ่ง
  3. เหวี่ยงเท้าแค่สะโพกเมื่อเตะไปให้ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า และให้ลูกออกไปข้างๆ
  4. น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าที่เป็นหลัก

ในการเตะลูกตามน้ำและลูกเฉือนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการยิงประตูได้ และป้องกันให้คู่แข่งขันดักทางไม่ถูกว่าผู้เล่นจะเตะบอลไปทางไหนได้