การเริ่มการแข่งขันของกีฬาว่ายน้ำ ทางเข้า SBO

ทางเข้า SBO

ทางเข้า SBO

การเริ่มการแข่งขันของกีฬาว่ายน้ำ

1. ทีมว่ายผลัดที่ผู้ว่ายในทีมลงภายในสระขณะที่การแข่งขัน ทางเข้า SBO กำลังดำเนินอยู่ที่ผู้เข้าทำการแข่งขันทุกทีมที่เข้าร่วมในการแข่งขันจะทำการเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ในแพ้ฟาวล์ในการลงทำการแข่งขันในเมตนั้นๆ

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการส่งรายชื่อของนักกีฬาในทีมของว่ายผลัดและลำดับของนักกีฬาว่ายน้ำ ก่อนเข้าทำการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันในทีมว่ายผลัดทุกทีมจะสามารถทำการแข่งขันได้เพียงแค่ครั้งเดียว ในการแข่งขันว่ายผลัดอาจมีการเปลี่ยนตัวของนักกีฬาและดำลับของการว่ายในรอบการแข่งขันคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันนั้นๆ เมื่อเกิดการผิดผลาดของการที่ส่งรายชื่อเข้าทำการแข่งขันว่ายน้ำ รายชื่อที่ไม่ส่งจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีในการสับเปลี่ยนตัวของนักกีฬาอาจมีหนทางเดียว คือการมีเอกสารกรณีที่ฉุกเฉินในทางการแพทย์เพื่อเป็นการรับรองให้นักกีฬามีสิทธิ์เข้าทำการแข่งขัน แทงบอลออนไลน์

3. ผู้เข้าว่ายน้ำผลัดนักกีฬาคนใดที่ว่ายน้ำได้ตามกำหนดระยะทางที่กำหนดไว้จะต้องทำการขึ้นจากบริเวณสระน้ำทันทีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากขึ้นนั้นต้องไม่เป็นการทำกีดขวางต่อผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆที่ยังว่ายน้ำไม่ถึงระยะทางที่กำหนดไว้มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ที่เข้าร่วมของการแข่งขันคนนั้นหรือทีมที่กระทำความผิดต่อกติกาผู้ตัดสินชี้ขาดจะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันนั้นทันที

4. ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องบอกความเร็วของการว่าย และไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆหรือจะเป็นการวางแผน ซึ่งจะเป็นผลต่อการแข่งขันได้

ท่าเริ่มต้นของกีฬาว่ายน้ำ ทางเข้า SBO

1. ลักษณะการเริ่มต้นของกีฬาประเภทว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์ การว่ายแบบท่ากบ การว่ายแบบท่าผีเสื้อ และการว่ายแบบเดียวผสม ขั้นตอนแรกของการว่ายท่าเหล่านี้เริ่มจากการที่กระโดดข้างบนแท่น โดยได้ยินเสียงการเป่านกหวีดของผู้ตัดสินลักษณะของเสียงนกหวีดจะมีเสียงเป่าที่ยาวจากผู้ชี้ขาด เมื่อนักกีฬาได้ยินเสียงในลักษณะนี้แล้วให้ทำการก้าวขึ้นไปยืนบริเวณแท่นของการปล่อยตัวและยืนอยู่ในบริเวณนั้น SBOBET จากนั้นผู้ตัดสินชี้ขาดจะสั่งว่า เข้าที่ เมื่อนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนได้ยินเสียงจากผู้ตัดสินชี้ขาดแล้วให้ทำการรีบเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของการตั้งต้นทันที โดยลักษณะของเท้าทั้ง 2 ข้างจะมีเท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่ที่บริเวณปลายสุดของแท่นตั้งต้น แขนทั้ง 2 ข้างอยู่ในลักษณะใดก็ได้ ผู้ตัดสินชี้ขาดดูนักกีฬาทุกคนแล้วอยู่ในลักษณะที่นิ่ง จะให้สัญญาณไปที่ผู้ปล่อยตัวจากนั้นผู้ปล่อยตัวจะทำการให้สัญญาณแก่นักกีฬาเพื่อเป็นการปล่อยตัว

2. การเริ่มต้นในการแข่งขันลักษณะการว่ายแบบกรรเชียง ทางเข้า SBOBET และลักษณะการว่ายแบบผลัดผสม จะเป็นการออกตัวอยู่ในน้ำ จากการที่ผู้ตัดสินชี้ขาดได้ทำการเป่าเสียงนกหวีดยาว 1 ครั้ง เมื่อนักกีฬาได้ยินเสียงนกหวีดให้ทำการลงไปในน้ำทันที เมื่อผู้ตัดสินเป่านกหวีดเสียงยาวเป็นครั้งที่ 2 ให้นักกีฬาว่ายน้ำอยู่ในท่าของการเตรียมพร้อมและต้องรีบกลับมาอยู่ในท่าของการเริ่มต้นทันทีเมื่อได้ยินเสียงนกหวีด ผู้ตัดสินชี้ขาดดูแล้วว่านักกีฬาว่ายน้ำทุกคนอยู่ในท่าและตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ผู้ปล่อยตัวจะออกคำสั่งว่า เข้าที่ นักกีฬาว่ายน้ำต้องอยู่ในลักษณะที่นิ่ง และผู้ปล่อยตัวจะให้สัญญาณปล่อยตัวทันที

สนใจเว็บไซต์ พนันบอล สามารถคลิ๊กได้ที่ http://sbobet.li การันตีคุณภาพที่ท่านต้องการ