ฟีฟ่า แถลงการณ์จากคณะกรรมการ FAT NC

ทางเข้า SBOBET

ทุกตัวอักษรแถลงการณ์ของคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศฯ ถึงกรณีต่างๆ ทั้งการเลือกตั้ง 30 เสียง และการทำหน้าที่ของเลขาธิการสมาคม แถลงการณ์จากคณะกรรมการ FAT NC ฟีฟ่าและเอเอฟซี เดินทางมาตามคำเชิญของคณะกรรมการ FAT NC เพื่อมาสังเกตการณ์ การเลือกตั้งตัวแทนลีกภูมิภาคตามที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 7 มกราคม 2559 แม้จะทราบภายหลังว่ามีการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งออกไปแต่ก็ยังเดินทางมาตามคำขอร้องของคณะกรรมการ FAT NC เพื่อหารือร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการ FAT NC ได้ส่งหนังสือแสดงเหตุผลควมจำเป็นไปยังสโมสร/องค์กรลีกภูมิภาคทั้ง 83 สโมสร/องค์กร ตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเอกสาร ฉบับเดียวกันนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากเลขาธิการสมาคมฟุตบอล ผลการประชุม หารืออย่างเป็นทางการในวันนี้ตัวแทนจากฟีฟ่า และเอเอฟซี ที่อยู่กับ กระผมท่านทราบเรื่องที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้มารับหนังสือที่ออกโดยคณะกรรมการ FAT NC เพื่อตัดส่งไปยังสโมสร/องค์กรลีกภูมิภาคทั้ง 83 สโมสร/องค์กร ตามหน้าทีที่ คณะกรรมการฉุกเฉินฟีฟ่า FIFA Emergency Committee ได้มอบหมายหน้าที่และเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมข้อ 61 แต่รองเลขาธิการและเลชาธิการสมาคม ปฏิเสธการส่งเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้ง 83 ชุดให้แก่สโมสร/องค์กรลีกภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้นได้มีการแถลงการณ์ในนามสำนักเลขาธิการสมาคมเพื่อปฏิเสธ การให้ความช่วยเหลือใดๆ รวมทั้งสนับสนุนการเงินจ่อการจัดการเลือกตั้งตัวแทนลกภูมิภาคโดยคณะกรรม FAT NC คณะกรรมการ FAT NC ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารขึ้นใหม่ และจัดส่งเอกสารดังกล่าว “ด่วยที่สุด” ไปยังสมาชิกสโมสร/องค์กรลีกภูมิภาคทั้ง 83 สโมสร/องค์กร เพื่อชี้แขงเหตุผลความจำเป็นในการขอเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้

สมาคมฯได้ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใดๆ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินต่อการจัดการตัวแทนลีกภูมิภาค โดยสมาคมฯ ให้เห็นผลคือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ FAT NC ในเรื่องนี้ และ คณะกรรมการ FAT NC ไม่มีอำนาจใดๆ ในการจัดการเลือกตั้งตัวแทนลีกภูมิภาค อำนาจดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการโดยประธานลีกภูมิภาคเท่านั้น

ได้ตรวจทานสถานะทางกฏหมายของสโมสร/องค์กร ที่เข้าแข่งขันลีกภูมิภาค ทั้ง 83 สโมสร/องค์กร พบว่า สโมสร/องค์กร ที่เข้าร่วมการแข่งขันลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 ที่ผ่านมาจำนวนมากยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบแลแห่งประเทศไทย 2558 ข้อที่ 10.3 โดยครบถ้วยจึงได้แจ้งให้สโมสร/องค์กรเหล่านั้นใช้โอกาสในช่วงเวลานี้ไปดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ FAT NC และด้วยพบว่ายังมีความไม่เรียบร้อยในการจัดการสถานะของสโมสร/องค์กรเข้าร่วมการแข่งขันลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ตัวแทนฟีฟ่าและเอเอฟซีจึงตอบรับคำเชิญจากประธานและคณะกรรมการ FAT NC ในการเดินทางมาตามกำหนดเดิมเพื่อร่วมหารือแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งอธิบาย และรับรอง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ FAT NC และได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการดังจะแจ้งให้ทราบต่อไปนี้ คณะกรรมการ FAT NC จึงขอให้ตัวแทนจากฟีฟ่าและเอเอฟซี ร่วมเป็นสักขีพยานในการแถลงครั้งนี้