มารู้จักการเล่นกีฬาเปตองกัน

ทางเข้า SBO

ทางเข้า SBO

วิธีการเล่นกีฬาเปตอง ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบทางด้านลูกเปตองในการโยน แล้วทำการโยนลูกเปตองไปอยู่ในระยะที่ใกล้ลูกเป้าเท่ากับลูกเปตองของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามพอดี ในการโยนครั้งต่อไปจะต้องผลัดในการโยนลูกเปตองคนล่ะ 1 ลูก โดยการโยนนั้นให้ผู้ที่เหลือลูกเปตองน้อยให้ทำการโยนลูกเปตองก่อน โยนสลับกันไปจนกว่าจะมีลูกเปตองฝ่ายไหนเข้าหาลูกเป้าใกล้กว่ากัน หรือจะต้องโยนจนกว่าหมดลูกเปตองไปเลยก็เป็นไปได้ การเริ่มเกมใหม่ ให้เล่นลักษณะเดิม แต่ในลักษณะของการโยนลูกเปตองจะเปลี่ยนออกไป จะมาทำการโยนลูกเป้าหรือโยนกันเริ่มเกมใหม่ให้มาโยนที่ด้านตรงข้ามของสนามเปตอง ส่วนวางกลมจะใช้รอบตำแหน่งเดิมของการโยนครั้งที่ผ่านมา ในข้อยกเว้นในกรณีที่ลูกเป้าได้อยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางไปเกิน 1 เมตร ในลักษณะนี้ให้ผู้เล่นที่จะทำการโยนขีดเส้นวงกลมใหม่แต่ต้องเป็นไปตามกติกาที่ได้กำหนดไว้ หรือเป็นระยะที่ลูกเป้าไม่อยู่ในระยะที่กติกาได้กำหนดไว้ ให้ผู้ที่จะทำการโยนลูกเปตองเป็นลูกแรกให้ก้าวถอยหลังให้เป็นในแนวตรง ตั้งฉากกับเส้นหลังของสนาม ผู้ที่จะทำการโยนลูกเป้าก็เป็นท่าได้คะแนนในเกมที่แล้วหรือเป็นผู้ที่ชนะในเกมที่แล้ว

แข่งขันกันไปเรื่อยๆ จะกี่เกมการแข่งขันก็ตามที่ทำคะแนนได้ 13 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ในกรณีที่ผู้เล่นดำเนินมาถึงการแข่งขันในเกมสุดท้ายหากผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำคะแนนได้ 13 คะแนนแล้ว แต่ยังเหลือลูกในการโยนอยู่แต่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่เหลือลูกในการโยนแล้ว ถือว่าให้ชนะไปเลยโดยที่ไม่ต้องโยน

สนามของกีฬาเปตอง กีฬาเปตองเป็นการเล่นที่ใช้พื้นที่ในการเล่นที่ไม่มาก เล่นในกลางแจ้งและสามารถเล่นได้ในทุกๆสถานที่ สภาพสนามในการเล่นควรมีพื้นที่มีความเรียบ เช่น พื้นดิน พื้นลูกรัง กีฬาเปตองไม่เหมาะสนามที่มีพื้นผิวขรุขระ สนามพื้นไม้ คอนกรีต และสนามที่มีหญ้าที่ยาว สนามของกีฬาเตตองมี 2 แบบดังนี้

1. สนามแบบปิด หมายถึงสนามที่มีเส้นของขอบสนามได้มีการขีดไว้ตามกำหนดของกฎและกติกาสากล และมีพื้นที่โดยมีขนาดด้านกว้าง 4 เมตร และมีด้านยาว 15 เมตร เป็นมาตรฐานสากลของสนามแบบปิด

2. สนามแบบเปิด หมายถึง สนามที่ใช้ในการแข่งขันหรือการเล่นจะไม่เส้นบอกขอบเขตในการออกโดยที่ไม่มีขอบของการเล่น หรือเป็นการเล่นที่ไม่ใช้ในการแข่งขันเล่นกันโดยที่อิสระภายในพื้นที่ของสนาม

ส่วนในสนามอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ทางสหพันธ์ได้มีการอนุญาตให้ผู้ที่เล่นกีฬาเปตองได้มีการเปลี่ยนแปลงสนามตามความจำเป็นของผู้จัดการแข่งขันในแต่ครั้งนั้น และมีความเหมาะสมในพื้นที่แต่ล่ะภาคส่วนที่มีความแตกต่างออกไป แต่ยังมีข้อแม้ในด้านของการที่สร้างสนาม สำหรับผู้ที่หัดเล่นกีฬาเปตอง สนามในการเล่นนั้นต้องมีความเรียบของพื้นสนามเพราะจะได้มีเวลาคิดในการเล่นและการเล่นนั้นเป็นไปด้วยในการเล่นที่ง่ายไปก่อน และที่สำคัญใช้ในการฝึกทักษะด้านของการยิงลูกของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับนักกีฬาที่มีฝีมือในการเล่นที่ดีจะถือว่าสภาพสนามมีความขรุขระมากยิ่งเท่าจะเป็นสิ่งที่วัดฝีมือในการเล่นมากเท่านั้น