อุปกรณ์ของผู้เล่นกีฬาฟุตบอล

ทางเข้า SBO

ทางเข้า SBO

1.ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอลคือ ปัจจัยหลักสำคัญในการเล่นกีฬาฟุตบอล แต่ในการแข่งขันนั้นจะต้องมีลูกฟุตบอลที่มีขนาดที่เหมาะสมคือ ควรที่จะเป็นลูกฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับจาก F.I.F.A และลูกบอลนั้นควรที่จะมีน้ำอยู่ที่ 396-453 กรัม ซึ่งเรียกว่าเป็นน้ำหนักที่ได้มาตรฐานนั่นเอง

2. ตาข่าย ตาข่ายที่ใช้ในการกั้นลูกฟุตบอลนั้นควรที่จะต้องมีสภาพที่ดี ไม่มีรอยขาด หรือเป็นช่องโหว่ และที่สำคัญนั้นจะต้องมีการยึดติดกับเสาอย่างมั่นคงด้วยเพื่อไม่ให้หลุดอย่างง่ายดาย

3. เสาประตู เสาประตูที่ดีนั้นจะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรง เพราะถ้าหากไม่มีความแข็งแรงอาจล้มลงมาทับผู้เล่นในสนามได้

4. ธงมุมสนาม ธงมุมสนามนั้นจะนำมาปักข้างมุมสนามเพื่อบอกเส้นเขตเพื่อที่กรรมการจะได้ทำการตัดสินง่ายขึ้น

5. ป้ายคะแนน ป้ายคะแนนมีไว้สำหรับบอกคะแนนในขณะที่ทำการแข่งขัน ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับป้ายคะแนนคือจะต้องระวังไม่ให้โดนน้ำ เพราะอาจจะเกิดการผุพังได้ง่ายแต่หากเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานอาจจะไม่ต้องมีก็ได้

6. สนับแข้ง สนับแข้งของผู้เล่นนั้นจะต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องคือควรนำมาใส่ในถุงเท้าเท่านั้น และมีการคลุมอย่างมิดชิด และสนับแข้งที่นำมาใช้นั้นจะต้องทำมาจากพลาสติกเท่านั้นด้วย หรือไม่ก็อาจจะเป็นสารสังเคราะห์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในส่วนต่างๆได้

7. เสื้อ ผู้รักษาประตูจะต้องสวมใส่เสื้อที่มีสีแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่น รวมทั้งผู้ตัดสินต้องสวมใส่เสื้อที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนะ

8. รองเท้า รองเท้าของผู้เล่นนั้นควรเป็นรองเท้าที่ใช้สำหรับเตะบอลเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเอง

9. ถุงเท้า ถุงเท้าของผู้นควรเป็นถุงเท้ายาวเพื่อที่จะได้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการถลอก

วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล การดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลนั้นเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากนักกีฬาทุกคนนั้นจะต้องมีวินัยในการเก็บรักษาอุปกรณ์ให้มีความคงทน เพื่อการใช้งานที่ยืนนาน และพร้อมที่จะใช้ได้เสมอและเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรนั่นเอง การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลทำได้ดังต่อไปนี้

1.ก่อนที่จะนำมาเล่นนั้นควรนำมาทำความสะอาดก่อนและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนั้นจะต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อที่ครั้งต่อไปจะได้นำมาใชงานได้อย่างสะดวกนั่นเอง

2. ควรทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬาทุกชิ้นให้สะอาดหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วและนำไปเก็บให้เรียบร้อย

3. หากอุปกรณ์ชิ้นไหนมีความชำรุดเสียหาย เช่น กรวย ตาข่าย ลูกฟุตบอล ให้รีบนำมาซ่อมแซมทันทีหรืออาจจะเปลี่ยนใหม่ตามสภาพก็ได้ หากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายแล้วปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เสียหายมากกว่าเดิมก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วหากอุปกรณ์ชำรุดแล้วให้รีบซ่อมทันทีเพื่อจะได้นำมาใช้งานได้นานขึ้นเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง

4. ควรที่จะมีชั้นหรือตู้เก็บอุปกรณ์โดยเฉพาะเพื่อการหยิบจับที่สะดวกและง่ายนั่นเอง หรืออาจจะมีถุงผ้าไว้สำหรับใส่ลูกบอลโดยเฉพาะด้วยก็ได้เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาที่ดี

5. ควรที่จะเก็บให้ห่างจากมือเด็กเล็กเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

6. ไม่เก็บเก็บรักษาอุปกรณ์ฟุตบอล ไว้ในที่ที่มีแสงแดดเพราะจะทำให้อุปกรณ์ที่เป็นหนังเปื่อยผุเสียหายก่อนเวลาอันควรได้

7. หากผู้เล่นสูบลมแน่นจนเกินไปให้ใช้เข็มสำหรับสูบลมหรือปล่อยลมของลูกฟุตบอลเท่านั้นหากใช้เข็มชนิดอื่นจะทำให้ลูำฟุตบอลชำรุดเสียหายได้

8. ไม่ควรวางลูกฟุตบอลไว้กลางแดดเด็ดขาดเพราะจะทำให้ฟุตบอลเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร

9. หากลูกฟุตบอลแฟ้บไม่ควรที่จะสูบลมให้แน่นจนเกินไปเพราะการสูบลมที่แน่นจนเกินไปนั้นจะทำให้ลูกบอลปริหรือฉีกขาดได้